اولین جشنواره ملی عکس صلح و مهرورزی

اسامی راه یافتگان به مرحله پایانی جشنواره ملی عکس صلح و مهرورزی

جشنواره ملی صلح و مهرورزی در پاییز ۹۹ به عموم هنرمندان کشور آگاهی رسانی شد و فراخوان آن در وبسایت برگزار کننده، وبسایتهای معتبر و صفحات معتبر فضای مجازی قرار گرفت. با نزدیک شدن به پایان زمان ارسال آثار این زمان تمدید گردید و تا ابتدای اسفندماه جمع‌آوری آثار ادامه یافت تا با توجه به دشواری موضوع و شرایط سخت دوران پاندمی مجال عکاسی برای هنرمندان بیشتر باشد. پس از پایان زمان گفته شده ۱۲۰۳ اثر از مجموعه بیش از ۳۰۰ عکاس از سراسر کشور جمع‌آوری شد در شرایط یاد شده رکوردی بسیار خوب را به جا گذاشت.
در میان نامها، نام اساتید بنام جامعه عکاسی کشور به وفور دیده می شد که این مایه مباهات تیم برگزار کننده بود.

آثار ارسالی به اندازه‌ای در خور اندیشه و نگرش بودند که تیم داوری بارها و بارها این آثار را برای رسیدن به تعداد اثر راه یافته به نمایشگاه بررسی نمود و با دشواری تمام ۴۶ اثر را برای نمایشگاه گزینش کرد و تلاش شد تا نگاه تکراری بین آثار کمتر قرار گرفته باشد. لذا از میان چند اثر خوب و قدرتمند، بهترین گزینه شد و آثار مشابه دیگر با افسوس فراوان حذف گردید.

که در اینجا از اساتید خوب و دانشمندم استاد اسماعیل عباسی و استاد کیارنگ علایی بزرگوار، بی پایان سپاسگزارم که با دانش و نگرش پربار خود زیباترین و دقیق ترین داوری را رقم زدند.

آثار برگزیده جشنواره با توجه به موارد یاد شده در فراخوان و نگاه بیشینه آثار ارسال شده از سطح جامعه بررسی و گزینش گردید:
– مهرورزی و دوستی انسان ها، با عنوان شرط برقراری صلح
– آرامش و شادی حاکم بر جامعه در شرایط صلح
– دوستی و مهر میان انسان ها و حیوانات با عنوان اصلی جهت نیل به جامعه آرمانی، آرام و صلح محور


تیم داوری جشنواره امید دارد تا با داوری دقیق و نگرشی زلال بهترین عملکرد را در امر خطیر داوری ثبت نموده و آثار درخور واژگان بزرگ را بزرگ صلح و مهرورزی به نمایش گذاشته شود.

دانلود لیست اسامی راه یافتگان به مرحله پایانی جشنواره ملی عکس صلح و مهرورزی